Πρότυπο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

ilios.jpgΗ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία  Περιστερίου Α.Ε (ΑΝ.ΑΝ.Ε.ΠΕΡ. Α.Ε)  σας ανακοινώνει ότι το Πρότυπο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π) , όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα δεχτεί παιδιά 6-12 χρόνων των οποίων οι μητέρες θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ». Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝ.ΑΝ.Ε.ΠΕΡ. Α.Ε. και Δημοτικός Σύμβουλος Περιστερίου Νίκος Μιχαλόπουλος ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι οι αιτήσεις συμμετοχής  για το σχολικό έτος 2010-2011 θα γίνονται προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Μυλλέρου 73-77, 10436 Aθήνα, και στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. www.eetaa.gr

Οι μητέρες μπορούν να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:


  •   να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα. Εξαιρούνται οι τακτικοί υπάλληλοι Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α' και β' βαθμού).

  •  να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας - Stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης).

  •   να είναι άνεργες οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

  •  να είναι άνεργες και λαμβάνουν ή έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά το διάστημα 21/06/2008 - 21/06/2010.

  •  να είναι μητέρες παιδιών με Αναπηρία (Α.ΜΕ.Α), ανεξαρτήτως εργασιακής, κοινωνικοοικονομικής ή άλλης κατάστασης.

Η Υποβολή των  «Αιτήσεων συμμετοχής - Δηλώσεων», συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται από την 21/06/2010 έως και 12/07/2010 και ώρα 14:30 μ.μ.


Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά στα τηλέφωνα : 210 5709000 (ΑΝΑΝΕΠΕΡ) ώρες 9:00- 13:00 και Κ.Δ.Α.Π 210 5733338 ώρες 13:00-16:00


Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της ΑΝ.ΑΝ.Ε.ΠΕΡ. λειτουργεί για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων γυναικών 11 μήνες το χρόνο, με ωράριο 14:00 έως 22:00 , ενώ κατά τους καλοκαιρινούς μήνες , τις διακοπές του Πάσχα και των Χριστουγέννων το ωράριο λειτουργίας μετατρέπεται σε 8:00  -  16:00.